10.08.2017, kategorie: Aktuality

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

PONDĚLÍ 8.00 mše sv.

ÚTERÝ 18.30 mše sv.

STŘEDA 8.00 mše sv. a po ní do 9.10 výstav Nejsvětější svátosti oltářní

ČTVRTEK 8.00 mše sv., po ní úklid kostela

PÁTEK 15.00 mše sv., po ní modlitby proseb, 17.00 společenství sv. Jana z Boha

SOBOTA 17.00 mše sv., první soboty od 16.00 Mariánské večeřadlo

NEDĚLE 8.00, 10.00, 18.30 mše sv.

Mše svaté v jiný čas, páteční adorace a ostatní pravidelné aktivity se konají pouze po předchozí domluvě. Bude ohlášeno aktuálně při nedělních ohláškách a vyvěšeno na nástěnkách a webu.