P. Vladimír Rudolf - fotografie z archivu

P. Vladimír Rudolf - fotografie z archivu

Z primice P. Rudolfa - 30.4.1950 v Praskolesích

Pamětní kartička, pravděpodobně z roku 1998.

P. Rudolf slouží mši sv. ve lhoteckém kostele, pravděpodobně v roce 1967. Na druhém snímku je vidět stará podoba oltáře.
Z prvního svatého přijímání dne 16. června 1968. Fotografie poskytly farnice Ludmila Pištěková a paní katechetka Čistecká. Na snímcích je vidět původní křížová cesta.
P. Rudolf s mládeží - s pomocníky při rekonstrukci kostela, pravděpodobně v roce 1969

Biřmování 3. června 1970 - společná fotka i s biskupem Františkem Tomáškem, který v té době byl apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze.

Vánoce, pravděpodobně v roce 1973

Svěcení varhan - P. Rudolf a kardinál Tomášek, pravděpodobně v roce 1982

Svěcení varhan ještě jednou

Bohoslužba ve lhoteckém kostele, v roce 1982 nebo 1987

Svěcení zvonů s kardinálem Tomáškem, pravděpodobně v roce 1987
P. Rudolf při bohoslužbě, pravděpodobně v roce 1989

První svaté přijímání v roce 1991 - společná fotka

První svaté přijímání - společná fotka (90. léta)

První svaté přijímání 1993 - společná fotka

Z pohřbu P. Rudolfa 15. 7. 2000