Ohlášky - 24. neděle v mezidobí

Ohlášky - 24. neděle v mezidobí

Datum a čas začátku

17.9.2023 00:01

Datum a čas konce

23.9.2023 23:59

Místo uskutečnění

Kostel Panny Marie Královny míru na Lhotce

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Ohlášky - 24. neděle v mezidobí

 • Nedělní sbírka je určena na provoz kostela. Děkujeme za každý váš dar.
 • Děkujeme dobrovolníkům za přípravu agapé minulou neděli po 8. a 10. mši sv., zejména Olze a Tomáši Hroudovým, Jarce Danielové, Markétě Braik, Bětce Jeriové a Janě Koníčkové. Současně hledáme nové spolupracovníky na podobné farní akce, stále je nás málo, tak uvítáme každou pomoc.
 • V pondělí 18. 9. 2023 bude
 • od 18.30 h Alfa Plus,
 • od 20.00 h MÁTA – otevřené společenství žen 40+.
 • V úterý 19. 9. 2023 vás srdečně zveme na
 • od 9.15 h setkání maminek s dětmi,
 • od 19.30 h první Boží talkshow - hostem besedy bude novinář, etnolog a akademik, vítěz ceny Magnesia litera v kategorii publicistika Martin Rychlík; vaše dotazy můžete našemu hostovi klást přímo na místě nebo poslat dopředu na e-mail [email protected].
 • Ve čtvrtek 21. 9. 2023 bude
 • od 19.00 h Bibické setkání,
 • od 19.00 h Společenství Zacheus.
 • Zveme vás na Modlitební triduum hnutí Modlitby matek v pátek, sobotu a neděli 22. – 24. 9. 2023, časy a další informace najdete na nástěnce nebo na webu farnosti.
 • V sobotu 23. 9. 2023 se uskuteční poutní zájezd na Makovou Horu, do Příbramě a na Dobříš. Informace najdete na webu farnosti a na nástěnkách. Poslední místa jsou volná, přihlašovat se můžete v sakristii.
 • Příští neděli se bude při mších konat Svatováclavská sbírka na církevní školství.
 • V pondělí 25. 9. 2023 začnou opět Kurzy Alfa. Pokud byste věděli o někom, kdo má zájem o poznání Krista a křesťanství, ať se přihlásí Blance Strouhalové nebo Standovi Juhaňákovi. Bližší informace najdete na letácích nebo na webu.
 • 30. 9. 2023 řeckokatolická a pravoslavná církev slaví každý rok Den víry, naděje a lásky. Ve shodě s charismatem naší farnosti, kde patronkou nám je Panna Marie Královna míru, vás všechny srdečně zveme na koncert od 19.00 h, jehož výtěžek je určen na podporu humanitární pomoci Ukrajině. V průběhu koncertu vystoupí s ukrajinskými a ruskými lidovými a náboženskými písněmi Kateryna Kolcová-Tlustá a rodina Nikolaye Yakimova. Po koncertě vás zveme na malé pohoštění s ukrajinskými specialitami.
 • První hodiny výuky náboženství a přípravy na 1. svaté přijímání začnou ve středu 4. 10. 2023 v 16.30 h, kdy P. Stašek udělí požehnání dětem i katechetům. Výuka pak bude pokračovat další týdny v obvyklé časy, tedy od 15.30 h příprava na první sv. přijímání a od 16.30 h výuky náboženství. Přihlášky najdete v tiskovinách a na webu farnosti.
 • Od 5. 10. 2023 do 30. 5. 2024 bude naší farnosti probíhat příprava na svátost biřmování a obnova svátosti biřmování. Setkání povede P. Stašek s týmem vždy ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 h. Samotné biřmování pak bude v neděli 12. května 2024 a celebrovat bude P. Václav Malý. Příprava je určena pro mladé od 15 let, ale i pro dospělé. Obnova je určena pro ty, kteří touží ještě více se otevřít moci Ducha sv., a bude se konat jednou za 2 týdny, termíny budou ještě upřesněny. Zájemci se můžou přihlašovat do 24. 9. 2023 – přihlašovací archy jsou v kostele vzadu na stolečku.
 • V úterý 17. 10. 2023 od 19.00 h také začnou setkání s přípravou dospělých na křest – katechumenát. Setkání povede P. Stašek. Zájemci nechť se hlásí u P. Staška.
 • ADCM v Kunraticích srdečně zve mladé od 16 do cca 26 let na animátorský kurz LIFT. Kurz začíná v říjnu. Více informací a přihlášky najdete na https://lift.adcm.cz/ a plakátky visí též na nástěnkách.
 • V sakristii jsou ještě zdarma k dispozici fotky z fotokoutku na zahradní slavnosti a z výletu na Sázavu.