Podmenu:

Aktuality

19.02.2017, kategorie: Aktuality

Postní duchovní obnova

sobota 4. března 9:00-cca. 12:30

Zveme do kaple (bude zatopeno) na obnovu s Dr. Davidem Vopřadou, vyšehradským kanovníkem a vyučujícím na Katolické teologické fakultě UK. Obnova bude zakončena mší svatou.

16.02.2017, kategorie: Aktuality

Mše svatá upravená zvláště pro děti

Koná se 26. února od 10 hodin. Srdečně zverme!

16.02.2017, kategorie: Aktuality

TRVALÁ ZMĚNA V NEMOCNICI!

Z organizačních důvodů se změní čas pravidelné mše svaté v Thomayerově nemocnici. Ještě na Popeleční středu, 1. března, bude mše svatá jako doposud. Od druhého březnového týdne se pak trvale přesune na úterý od 15 hodin. Tedy poprvé bude mše svatá v nemocnici v úterý 7. března.

16.02.2017, kategorie: Aktuality

Popelec

Popelec se bude udílet na Popeleční středu 1. března při mších svatých:

v kostele od 8:00 a 18:30

v nemocniční kapli od 15:00 (pozor, poslední mše svatá konaná v nemocnici ve středu)

24.01.2017, kategorie: Aktuality

Chaloupka 2017

Milí rodiče, poznamenejte si do svých kalendářů termín letošní chaloupky pro děti: od neděle 23. 7. do soboty 5. 8. 2017. Další informace a přihlášky budou včas dodány...

19.10.2016, kategorie: Aktuality

Modlitba před jídlem. Podnět pro rodiče, příklad pro děti :-)

13.10.2016, kategorie: Aktuality

Zrušení pevné linky

Od 11. 11. rušíme pevnou linku na faru. Prosím využívejte čísla našich mobilních telefonů, viz kontakty.
20.08.2016, kategorie: Aktuality

ADOPCE ULIC

Pravidelně se modlíme za svou ulici, blízkou instituci. Můžete se přidat. Celý článek...