Pouť do Praskoles

Pouť do Praskoles

V rámci oslav 100 let od narození P. Vladimíra Rudolfa uskutečníme pouť naší farnosti do jeho rodiště – Praskoles.

Kdy:

  • v neděli 16. června 2024
  • mše svatá v Praskolesích bude sloužena od 9:30

Jsou různé možnosti, jak se na místo dopravit:

Společným autobusem

  • odjezd: od našeho kostela v 8.00
  • cena: 340,- Kč za osobu
  • přihlašování: do neděle 28. 4. 2024 v sakristii.

Vlastním autem 

Pojedete-li vlastním autem, prosíme zapište se s uvedením počtu osob do samostatného seznamu vzadu v kostele. Celkové počty poutníků potřebujeme z organizačních důvodů.

Na kole

  • Plánujeme cyklopouť během soboty 15. června, abychom se po jednoduchém přenocování přímo v místě mohli v neděli připojit k farnosti při slavnostní poutní bohoslužbě a následném programu.
  • Zhruba 60 km dlouhá cesta povede z velké části rovinatým terénem podle Berounky, takže se jí nemusí obávat ani netrénovaní cyklisté. Připravená bude i zkrácená verze trasy kombinovaná s vlakem.
  • Zájemci ať do konce dubna kontaktují Helenu Pelantovou ([email protected]), abychom podle předpokládaného počtu účastníků mohli zajistit  nocleh i případný odvoz zavazadel (spacák, karimatka, nedělní oblečení...). Veškeré detaily budou upřesněny s přihlášenými účastníky koncem května.