Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY (volební období 04/2021 - 04/2026):

P. Stanisław Góra

farář, předseda pastorační rady

člen ex-offo

P. Mgr. Petr Šleich

farní vikář

člen ex-offo

P. Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA

farní vikář exc.

člen ex-offo

Mgr. Věra Běhalová

člen ex-offo

 

Dr. Theol. Petr Křížek

místopředseda pastorační rady

volený člen

Mgr. Ing. arch. Prokop Jirsa

volený člen

Ing. Martin Koníček

volený člen

 

Ing. Jiří Šárka

volený člen

 

PhDr. Jana Šilhavá

volený člen

 

Ing. JUDr. Jakub Hradec

jmenovaný člen

 

Petr Burda

Petr Burda

volený člen

 

K čemu je pastorační rada?

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

 

Co je úkolem pastorační rady?

  • být oporou duchovnímu správci farnosti
  • stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi)
 

Kdo tvoří pastorační radu farnosti?

  • duchovní správce farnosti – je vždy předsedou PRF
  • ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)
  • po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
  • přiměřený počet členů PRF je vhodným způsobem volen farníky, další členy jmenuje farář popřípadě administrátor farnosti dle vlastního uvážení
  • v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry