Kosmetičky

Kosmetičky

S příchodem p. Jiřího Kordy v roce 2011 vyvstala potřeba starat se o úklid kostela. Dříve za to byla placena firma. Nadšeně jsme se přihlásili a postupně jsme zjistili, že nás ta práce těší a že je nám spolu dobře. Eva Šišková nám ukázala, co je potřeba a my jsme přiložili ruku k dílu. Slyšeli jsme, že v Německu se uklízečkám říká „kosmetičky podlahových krytin“. A tak vznikl náš název „kosmetičky“. Nutno říci, že mezi nás chodí i ochotní muži.

Někdy je nás sedm, osm, někdy i více. Každý dělá, co může, od luxování, vytírání, setření prachu, po blýskání svícnů, rovnání židlí, umývání WC, zalévání květin a výměnu ručníků.
 
Ve školním roce uklízíme každý čtvrtek po ranní mši sv. O prázdninách jednou za čtrnáct dní.
 
Po úklidu, který trvá zhruba hodinu - podle toho kolik nás je, si uvaříme kávu, čaj - co kdo má rád. Pokaždé někdo přinese něco na zub - v tom se střídáme. Většinou s námi posedí i kněží, mají-li čas. S přáteli se dobře povídá. Sdílíme své radosti i starosti. Navzájem se povzbuzujeme
a pomáháme si, kde je třeba. Společně slavíme svátky a narozeniny a radujeme se i z maličkostí, které život přináší.
 
Fungujeme už 12 roků a doufáme, že s přispěním nových pomocníků, které rádi uvítáme,
a s pomocí Boží, budeme pokračovat i nadále.