Modlitby Taizé

Modlitby Taizé

termín a místo konání: čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20:00 v kapli

Může to být prostor pro každého bez ohledu na věk nebo příslušnost ke konkrétní církvi. 

Příležitost

  • na chvíli se zastavit a ztišit

  • naslouchat Bohu ve slovech Písma, hledat ho v tichu svého srdce

  • přimlouvat se za svět, za lidi kolem nás, aby mezi námi vládl pokoj

  • modlit se zpěvem

  • setkat se

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Dnes ji tvoří více než sto bratří různých křesťanských vyznání, z více než pětadvaceti různých národů. Už svou vlastní existencí je komunita Taizé „podobenstvím společenství“, které chce, aby jeho život byl znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy.

Tisíce mladých lidí z různých zemí putují do Taizé, aby se tu podíleli na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Kromě toho bratři z Taizé navštěvují lidi na všech světadílech a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.

Na přelomu roku 2014/15 se konalo Evropské setkání v Praze. Jedním z jeho plodů je i toto naše setkávání. Od 20.00 začínáme modlitbou. Po ní je možnost chvíli zůstat, posedět, setkat se i na lidské rovině. Rádi uvidíme známé i nové tváře. Nebojte se mezi nás zavítat.

kontakt: [email protected]

Více o Taizé najdete na www.taize.fr/cs