Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti

„Chceme svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě naší farnosti a podílet se na hospodaření s církevním majetkem naší farnosti s péčí dobrého hospodáře!"

 

SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY (funkční období 12/2023 - 12/2026):

P. Stanisław Góra

farář, předseda ekonomické rady

člen ex-offo

Mgr. Tomáš Ducháč
JUDr. Jiří Gorčík
Ing. Olga Hroudová
Ing. Zuzana Králová

Dr. Theol. Petr Křížek

zástupce pastorační rady v ERF

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

 

Co je to ekonomická rada?

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

 

Kdo ekonomickou radu farnosti tvoří?

  • předseda – farář nebo administrátor farnosti
  • ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.