Modlitby matek

Modlitby matek

V naší farnosti se scházejí skupinky Modliteb matek. Jsme součástí celosvětového hnutí, bližší informace o  jeho spiritualitě, historii i současnosti můžete nalézt na stránkách www.modlitbymatek.cz.
Scházíme se pravidelně v malých skupinkách k modlitbě za naše děti, ústředním bodem naší spirituality je důvěrné odevzdání se do Božích rukou, takto svěřujeme Pánu Ježíši i naše děti.
 
Máme v současné době tři skupinky, které se scházejí ve večerních hodinách doma nebo v kostele. Skupinky jsou otevřené pro nové maminky, rády Vás uvítáme mezi sebou.
 
Kontakt: Jana Kalendová, [email protected], tel. 606 811 986