Druhá neděle postní

Druhá neděle postní

Rostem s postem - 2. neděle postní  (Mk 9,2-10)

Proměnění na hoře

Ty jsi můj milovaný syn
Ty jsi má milovaná dcera
Chceme zářit Boží láskou a může nám k tomu pomoci světlé nebo třpytivé oblečení, aby nám to připomínalo. A hlavně úsměv!
Chceme vidět Boží lásku, viz 3. sloka písničky.
 

Kartičky k vytištění (nakresli sebe)

 

Modlitba:

Nebeský Otče,
jsem
Tvá milovaná dcera,
jsem Tvůj milovaný syn.
Chci zářit
jako Tvůj syn Ježíš,
aby všichni
kolem mě viděli,
jak moc nás miluješ.
Ježíši, prosím Tě, pomáhej mi. Amen
 

Písnička:

Překlad:

1.

Nasytil tisíce, kteří neměli chleba
Viděl jsem ho, jak přivádí lidi zpět z mrtvých
Vyháněl démony z jimi spoutanými
A učil nás, jak chodit po svaté půdě
Obnovil kůži malomocného
Bouře se rozplynula, když jí poručil
Vzal nádoby vody a proměnil ji ve víno
Spasitel uzdravil dokonce i mé srdce

Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu

 Jedinečný Syn

2.

Byl jsem tam v den, kdy holubice sestoupila
Viděl jsem vojáky s trním pro Jeho korunu
Cítil jsem třást celou zemi, země potemněla
Poté, co zemřel, znovu ožil
Byl jsem u toho, když řekl, že nemůže zůstat
Byl jsem na Olivové hoře a díval se, jak odlétá
Nahoře v místnosti přišel mocný Duch,
Aby nám dal vedení, když budeme hlásat Jeho jméno

Viděli jsme Jeho slávu (Viděli jsme Jeho slávu)
Viděli jsme Jeho slávu (Oh)
Viděli jsme Jeho slávu (On je jedinečný)

Jedinečný syn (Oh, oh)

Viděli jsme Jeho slávu
(Jaká síla, jaká síla přichází shůry)
Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu (Ježíš)

Jedinečný Syn

3.

Vidím, jak dnes působí v našich životech
Prostřednictvím jinak nevysvětlitelných věcí,
Znám jeho vedení a rozumím
Spokojenost projevená Jeho milující rukou
Vidím Ho pracovat ve své rodině
Která jde jasně za svým osudem
Cítím Jeho moc v jejich nekonečné lásce
Úžasná síla přicházející shůry, shůry
(Úžasná síla shora)

Viděli jsme Jeho slávu
(Ó, viděli jsme Jeho slávu)
Viděli jsme Jeho slávu
(Viděli jsme, jak dnes působí v našich životech)
Viděli jsme Jeho slávu
(Hej hej, zvednu ruce, zvednu ruce)

Jedinečný Syn (A já ho budu chválit, ano)

Viděli jsme Jeho slávu
(Neměli bychom se stydět, neměli bychom se stydět)
Viděli jsme Jeho slávu (Yeah)
Viděli jsme Jeho slávu (Ó, ano)

Jedinečný syn (Jediný, Jeho jediný a jedinečný syn)

Viděli jsme slávu Syna

 

K předchozím týdnům: