Bohoslužby pro děti

Bohoslužby pro děti

Ve školním roce 2023/24 budeme mši svatou upravenou pro děti slavit o těchto nedělích:

  • neděle 17. září 2023 od 10.00 hod
  • neděle 8. října 2023 od 10.00 hod
  • neděle 12. listopadu 2023 od 10.00 hod
  • neděle 3. prosince 2023 od 10.00 hod
  • neděle 24. prosince 2023 od 15.00 hod
  • neděle 7. ledna 2024 od 10.00 hod
  • neděle 18. února 2024 od 10.00 hod - postní aktivita pro děti zde
  • neděle 24. března 2024 od 10.00 hod
  • neděle 21. dubna 2024 od 10.00 hod
  • neděle 19. května 2024 od 10.00 hod
  • neděle 9. června 2024 od 10.00 hod

Zhruba dvakrát do měsíce při nedělních mších svatých v 10.00, které nejsou upravené pro děti, probíhá v bočním sále paralelní bohoslužba slova pro děti. Přesný datum těchto bohoslužeb naleznete v kalendáři, jsou označené jako "Mše svatá s katechezí pro děti". 

Bohoslužba pro děti 12.11.2023