První neděle postní

První neděle postní


Rostem s postem - 1. neděle postní  (Gn 9, 8-15)

PEČOVAT O PŘÍRODU A CHRÁNIT JI
MÍT ÚCTU KE VŠEM LIDEM A ŽIVÝM TVORŮM
NEZNEČIŠŤOVAT PŘÍRODU
NEPLÝTVAT JÍDLEM
 
Nakresli na kartičku své zvířátko, svojí květinu, něco hezkého z přírody nebo napiš, jak chceš přírodu chránit a co pro to děláš a přines kartičku příští neděli na mši. Kdo může a chce, ať do kostela přinese svojí fotku (obličej) s křestním jménem (velikost max. 6x6cm).
 

Modlitba:

Pane Bože, děkujeme Ti, že jsme pro Tebe všichni na tomto světě důležití - lidé, zvířata i rostliny.

Prosíme Tě, nauč nás chránit přírodu a vážit si všeho, co nám dává – jídla, vody, světla, vzduchu, zvířat, rostlin a krásy.

Ať je náš vztah k přírodě plný vděčnosti. Amen
 
 
Písnička: