Zpívání dětí s Boženkou

Zpívání dětí s Boženkou

  • Setkání jsou otevřená pro děti každého věku, které by chtěly své hudební nadání uplatnit v naší farnosti. Hlavním cílem těchto setkání je nácvik zpěvu pro mše svaté upravené pro děti, na nichž pak děti zpívají.
  • Scházíme se obvykle jednou za dva týdny ve čtvrtek od 16.30 hod – sledujte kalendář akcí.