Pátá neděle postní

Pátá neděle postní

Rostem s postem - 5. neděle postní (J 11,1- 45)
Vzkříšení Lazara

 

 

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

 

Jsme jedno tělo i s těmi, kteří už zemřeli a jsou v nebi. Můžeme se za sebe navzájem přimlouvat. Kdo se modlí za tebe - tvoje babička nebo jiný příbuzný? Nebo tvůj křestní patron? Připomeň si někoho z nich, nakresli ho a napiš jeho jméno na kartičku.

 

kartičky k vytištění

 

Modlitba:
 
Děkujeme Ti, Ježíši,
že náš život nekončí smrtí
a že jsme jedna rodina i s těmi,
kteří jsou u Tebe v nebi.
Amen
 
 
Písnička:
 
 

Český překlad - Ztracená kapela:

 

Doba je zlá jak pes,

všude jen zášť a stres,

kdo to má stále nést,

co bude dál?

A přesto necítím

samotu nebo splín,

protože chodím s tím,

kdo z hrobu vstal.

 

On přijde, já ho znám,

vezme nás k sobě tam

nahoru k výšinám,

kde trubka zní.

A z hrobu vstanou zas

lidičky ze všech ras,

ke chvále spojí hlas

a budem s ním.

 

Trable tam přestanou,

až v nebi za branou

světu na shledanou

přijde dát čas.

Zítra, či za pár let,

až vale dá nám svět,

vydechnem naposled,

on čeká nás!

 

 

K předchozím týdnům: