Výuka náboženství

Výuka náboženství

Školní rok 2023/2024

Výuka náboženství probíhá od středy 4. října 2023 v 16:30 hod v kostele Panny Marie Královny míru.

Výuka probíhá pravidelně každou středu 16:30 - 17:15 hod. Nekoná se o prázdninách, státních svátcích a v den jim předcházející.

Děti, které se připravují na první svaté přijímání, mají samostatnou výuku vždy ve středu 15:30 - 16:15 hod. První svaté přijímání bude 7. dubna 2024.

 
Katecheze dětí mají na starosti:
 

Předškoláci:

1. třída:

2.+ 3. třída

4.+ 5.třída

  • Jarmila Klingerová

Příprava na 1. sv. přijímání:


Přihlášku na náboženství ke stažení najdete zde: Přihláška náboženství 2023/2024